EnglishMagyar

FLEXYS Gyógyászati rendszer

A gyógyászattal is rendelkező well-ness-szállodák, gyógyfürdők, kórhá-zak és szanatóriumok részére ké-szült. Teljes körűen megoldja a vendégek - a gyógyászati tevékeny-séggel összefüggő - adatainak nyil-vántartását, a kezelések beosztását, a vendégek részére a számlaké-szítést.

A modulárisan felépített rendszer biztosítja az orvosok részére a vendégekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek számítógépi megoldását, a vendég kartonok nyilvántartását. A számlakészítésen kívül nyugta is készíthető, a rendszerhez kapcsolódó NAV-engedélyes pénztárgépen. A diszpécselés modul fő feladata az előírt illetve egyedi kezelések beosztása.

Több kezelés egyidejű beosztásakor is lehetőség van: 
- a kezelőhely
- a kezelő dolgozó
- a kezelési időpont előzetes meghatározására
- turnusok, szünetek definiálására

Több kezelés beosztásakor minden esetben úgy osztja el a rendszer a kezeléseket, hogy azok, amennyiben lehetőség van rá, azonos kezelőhelyen és azonos időpontban legyenek. A vendégek részére készülő kezelési jegyek, táblázatok, számlák tetszőleges nyelven készíthetők.

Az orvosi modulban lehetőség van a vendég valamennyi orvosilag fontos adatának nyilvántartására:
személyi adatok (TAJ szám)
- diagnózis
- anamnézis
- státusz
- labor
- gyógyszer
- epicrizis
- terápia
- javaslat
- megjegyzés felvételére, nyilvántartására illetve a megadott adatok
  alapján kimutatások készítésére.

A kezelések beosztásakor, amennyiben nem nyugta készül, a vendég szállodai szobaszámlájára automatikusan felkerül a beosztott kezelés. Így a kezelések beosztását követően csak ki kell nyomtatni a számlát. A számla tetszőleges nyelven készülhet. A számlázás modul az elözőekben felsoroltakon kívül tartalmazza még a számlázással kapcsolatos, a kassza működtetéséhez szükséges egyéb szolgáltatásokat is. Wellness szálloda esetén természetesen a vendég szobaszámlájára is terhelhetünk. A kezelésekről nyugta, vagy igény esetén számla készíthető a Flexys kasszarendszeren keresztül, amely teljes mértékben megfelel az NAV előírásainak. A már beosztott és a TB által finanszírozott kezeléseket automatikusan átemelhetjük a TB modulba, de akár kézzel is rögzíthetünk ide kezeléseket. A feladás során a program elkészíti a szükséges floppy vagy CD lemezeket, illetve kinyomtatja az elszámolás kisérőbizonylatát is. A floppy sérülése esetén a lemezek bármikor újramásolhatók, illetve megfelelő jogosultság esetén a komplett jelentés is újrakészíthető. A rögzített adatok utólag tetszőleges szempont szerint lekérdezhetők. A magánorvosi modul az ún. EU-konform vényeket tudja kezelni. Ezekre írhatunk föl gyógyszert, GYSE terméket, fürdőkezelést valamint magisztrális készítményt is. A program hó végén orvosonként el tudja készíteni a szükséges XML formátumú jelentést, amelyek e-mail-ben, illetve floppyn is elküldhetők. A felírt vényeket bianco receptre ki is nyomtatja a program, igény esetén.

 

 

 

Integrálható rendszerek

  • anyagnyilvantarto-rendszer
  • targyi-eszkoez-nyilvantarto
  • szallodai-front-office
  • kemping-front-office
  • aruforgalmi-rendszer
  • vallalatiranyitasi-rendszer
  • wellness-rendszer
  • teszt
  • klub-nyilvantarto
  • fuerdo-belepteto-rendszer